Vår webbplats använder cookies för att göra navigeringen så funktionell som möjligt, och för att föra statistik om användningen. Klicka på "Läs mer" om du vill ha mer information eller neka ditt samtycke till alla eller några av våra cookies. Genom att klicka på "Jag förstår" kan du fortsätta att surfa på denna webbplats och accepterar våra cookies.

OrgSchema Lantbruksmaskiner1611

OP Maskiner AB

Bolag med tygndpunkt på försäljning och service av lantbruksmaskiner, skogs- och grönytemaskiner. OP maskiner har John Deere-agenturen för södra och östra Skåne, samt västra Blekinge. John Deere är marknadens ledande tillverkare av lantbruks-, skogs- och grönytemaskiner. Jobbar även med kända leverantörer som Väderstad, Överum, Avant, Palmse, Vreten, Norje, Richard Western, Fella, Fransgård, Ålö, Husqvarna skog och trädgård, samt John Deere Forestry. OP maskiner är marknadsledande i sitt segment.
www.opmaskiner.se 

JohnDeere logo

Deere traktor

Deere skordare

Deere besprutning

Deere grasklipp

Deere golf

UPP