OP Gruppen AB – moderskeppet i en expansiv koncern

OP Gruppen AB är moderbolag för OP gruppen som har cirka 270 anställda och omsätter 850 MSEK per år. Verksamheten består främst av tillverkning, försäljning och service av återvinningsmaskiner (Doppstadt, Sennebogen, Rubblemaster m fl ), lantbruksmaskiner (John Deere m fl ), egna lastbilspåbyggnationer för timmer-, flisbilar m m (Våra varumärken är Höglunds, AM Trailer samt Smemax). Vår målsättning är att vara en stark partner för både kund och leverantör inom alla våra affärsområden

Flexibilitet och utveckling

Vår koncern är inne i ett expansivt skede och våra företag följer ständigt utvecklingen i landet och i vår omvärld. Det gäller att följa med och vara fl exibel i branscher som ställer höga krav och som ofta ändrar regelverken. Vi har goda erfarenheter av att samarbeta med miljömyndigheter och kommuner.

Service som ger trygghet

En grundtanke som genomsyrar alla bolagen är tillgången till bra service och support. Man ska känna sig trygg när man handlar av våra bolag. Våra verkstäder anpassar och kompletterar system och maskiner för den svenska marknaden och har även kompetens att serva dessa. Våra mobila serviceteam, som täcker upp en stor yta, kan snabbt vara ute hos kunderna. Ett stort reserv-dels lager inom Sverige förkortar väntetiderna.

Organisation

OP gruppen består av tre affärsområden:

OPgrp org Schema 1611 2

mats olofssonMats Olofsson
Delägare / VD
sten perssonSten Persson
Delägare

OP gruppens historik

Mats Olofsson och Sten Persson lade grunden till OP-gruppen 1982. Man startade sin verksamhet inom försäljning och service av lantbruksmaskiner. Företaget utökades snart med skogsmaskiner och senare även med mobila och stationära återvinningsmaskiner, samt med lastbilspåbyggnad. OP-gruppen har många rötter långt bak i tiden med service och verkstadskunnande.

UPP